Aanbod

Met als uitgangspunt de hulpvraag van de leerling of student uit het basis-, voortgezet- of beroepsonderwijs richt mijn begeleiding zich zowel op de inhoudelijke leerstof als op organisatie, werkaanpak of persoonlijkheidsontwikkeling.

Bij de meest voorkomende hulpvragen kunt u denken aan:

  (begrijpend) lezen, spelling en dyslexie

  rekenen en studievaardigheden

  training voor de eindtoets Primair Onderwijs (zie onder)

  werkaanpak en leerstrategieën

  zelfvertrouwen en zelfbeeld

  faalangstreductie

  planning en organisatie van huiswerk en examens

  begeleiding n.a.v. gestelde diagnoses

√  begeleiding in het kader van een Persoons Gebonden Budget

  begeleiding in het kader van Passend Onderwijs

Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden! Graag ga ik daarover met u in gesprek.

 

Eindtoets Primair Onderwijs

Veel kinderen (en ouders) maken zich zorgen over de eindtoets Primair Onderwijs in groep 8: Komt de score straks overeen met wat ik (mijn kind) écht kan? Hoe gaat zo’n toets eigenlijk? Wat kan ik doen om met een gerust hart de toets in te gaan?

In mijn begeleiding leg ik de nadruk op het beantwoorden van die laatste vraag. Daarbij kijken we samen naar de score van de Entreetoets als die in groep 7 is afgenomen en o.a. naar aanleiding daarvan besteed ik extra aandacht aan de onderdelen die de leerling lastig vindt. Daarnaast gaat het ook vooral over het op een positieve manier vertrouwd raken met de opzet en de vraagstelling van de toets. Let wel: Het gaat er mij niet om dat de leerling zo hoog mogelijk gaat scoren! Mijn doel is om te zorgen dat hij of zij met zelfvertrouwen de toets ingaat en dat de score uiteindelijk zijn of haar eigen niveau weergeeft, zodat de best passende stroming in het voortgezet onderwijs gezocht kan worden.

Bewaren

Bewaren