Coronamaatregelen

I.v.m. de coronacrisis gelden in de praktijk de volgende maatregelen:

Afstand
Er wordt 1,5 meter afstand gehouden tussen remedial teacher en leerlingen en/of ouders.
Leerlingen tot 12 jaar hoeven onderling niet 1,5 meter afstand te houden, leerlingen boven 12 jaar wel.

Alleen leerlingen PO en VO, geen ouders
In de praktijkruimte worden alleen leerlingen in PO- en VO-leeftijd toegelaten. Ouders wordt gevraagd buiten afscheid te nemen of te wachten en daarbij 1,5 meter afstand te houden tot eventueel aanwezige anderen.

Voor studenten in het beroepsonderwijs vindt de begeleiding tot nader bericht plaats via beeldbellen.

Overleg
Mondeling overleg alleen kort met 1,5 meter afstand. Overleg dat meer tijd kost vindt plaats via telefoon, beeldbellen of WhatsApp.

Groep begeleiden
Begeleiding van groepjes van maximaal 3 leerlingen is mogelijk, waarbij de regels over afstand houden gelden.

Gebruik van materialen
Leerlingen maken gebruik van een extra computerscherm met toetsenbord en muis.
Door leerlingen gebruikte materialen worden na gebruik schoongemaakt.

Kuchscherm
In combinatie met het houden van 1,5 meter afstand wordt gebruik gemaakt van een doorzichtige plaat die is opgehangen tussen de werkplekken van remedial teacher en leerling(en).

Hygiëne
Zowel rt-er als leerlingen wassen grondig hun handen voordat ze naar de praktijkruimte komen.
Bij aankomst en vertrek reinigen rt-er en leerlingen hun handen met in de praktijk aanwezige desinfecterende gel.
Lichamelijk contact wordt vermeden.
Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog.
De praktijkruimte wordt regelmatig schoongemaakt.

Begeleiding bij leerlingen thuis
Tot nader bericht vindt de begeleiding uitsluitend plaats in de praktijkruimte of online via beeldbellen.

Bij klachten geen remedial teaching
Zowel voor de remedial teacher als voor de leerlingen geldt dat de begeleiding niet door kan gaan als er klachten zijn als verkoudheid, niezen, hoest, keelpijn of koorts bij henzelf of bij mensen in hun directe omgeving.

Een poster ter herinnering aan de algemene voorzorgsmaatregelen hangt in de hal van de praktijkruimte.


Archief