Coronamaatregelen

I.v.m. het coronavirus gelden in de praktijk de volgende maatregelen:

Afstand
Er wordt  zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden tussen begeleider en leerlingen/studenten en hun ouders. Leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs hoeven onderling niet 1,5 meter afstand te houden.

Alleen leerlingen of studenten, geen ouders
In de praktijkruimte worden in principe alleen de leerlingen uit primair en voortgezet onderwijs of studenten uit het beroepsonderwijs toegelaten die aan de sessies deelnemen. Ouders wordt gevraagd buiten afscheid te nemen of te wachten en daarbij 1,5 meter afstand te houden tot eventueel aanwezige andere volwassenen.
Met wederzijds goedvinden kan, als de situatie zich daarvoor leent, van deze regel eventueel worden afgeweken.

Overleg
Mondeling overleg bij voorkeur kort met 1,5 meter afstand. Voor fysiek overleg dat meer tijd kost moet een afspraak worden gemaakt óf dit vindt plaats via mail, telefoon, beeldbellen of WhatsApp.

Groep begeleiden
Begeleiding van groepjes leerlingen/studenten is mogelijk, waarbij de regels over afstand houden van de betreffende onderwijsvorm gelden.

Gebruik van materialen
Leerlingen/studenten maken gebruik van een extra computerscherm met toetsenbord en muis. Door leerlingen/studenten gebruikte materialen worden na gebruik schoongemaakt.

Kuchscherm
In combinatie met het houden van 1,5 meter afstand wordt gebruik gemaakt van een doorzichtige plaat die is opgehangen tussen de werkplekken van begeleider en leerlingen/studenten.

Hygiëne
Zowel begeleider als leerlingen/studenten wassen grondig hun handen voordat ze naar de praktijkruimte komen.
Bij aankomst en vertrek reinigen alle aanwezigen hun handen met in de praktijk aanwezige desinfecterende gel.
Lichamelijk contact wordt vermeden.
Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog.
De praktijkruimte wordt regelmatig schoongemaakt.

Begeleiding bij leerlingen thuis
Begeleiding kan in onderling overleg bij leerlingen/studenten thuis plaatsvinden.

BIJ KLACHTEN GEEN BEGELEIDING
Zowel voor de begeleider als voor de leerlingen/studenten geldt dat fysieke begeleiding niet door kan gaan als er klachten zijn als verkoudheid, niezen, hoest, keelpijn of koorts bij henzelf of bij mensen in hun directe omgeving. Bij afzegging op zo kort mogelijke termijn i.v.m. deze klachten wordt de sessie niet in rekening gebracht.


Archieven