Ouders

 

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Heeft u zelf een steuntje in de rug nodig bij de opvoeding? Of het nu te maken heeft met leerstof op school, de sociale ontwikkeling van uw kind of met opvoedkundige vraagstukken, ik bied u een professionele, objectieve kijk en een persoonlijke aanpak.

In situaties waarbij in samenwerking met de school vastgesteld wordt dat de leerling of student andersoortige of aanvullende begeleiding nodig heeft is een samenwerkingsvorm met alle betrokkenen de beste optie. Mijn doel is altijd om op één lijn te komen met ouders, leerkrachten en andere begeleiders, zodat de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Het kan dan de school zijn die mijn hulp inroept, maar ook ouders kunnen daarvoor het initiatief nemen. De begeleiding kan desgewenst bij de leerling thuis, op school of in mijn praktijk plaatsvinden.

In andere gevallen hebben leerling of student en ouders al een traject omtrent extra begeleiding op school achter de rug en heeft dit niet het gewenste effect gehad. Ouders kunnen er dan voor kiezen om mijn begeleiding op persoonlijke titel in te zetten. Contact met school is dan uitsluitend in overleg met ouders. De begeleiding kan in dit geval het beste bij de leerling of student thuis of in mijn praktijk plaatsvinden.

Bent u in het kader van passend onderwijs op zoek naar de juiste plek voor uw kind of zijn er daardoor problemen ontstaan op de huidige school van uw kind? Mijn onafhankelijke advies kan u dan zeker verder helpen. Ook kan ik zo nodig bemiddelen tussen ouders en school.

Ook als u vastloopt in de omgang met uw kind (ook in het geval van diagnoses -of het vermoeden daarvan- zoals autisme, AD(H)D, etc.) kan ik u helpen met tips om de rust in het gezin te laten terugkeren. Gerichte begeleiding van uw kind kan daar desgewenst op aansluiten. Ik informeer u graag over de mogelijkheden!