Tarieven

 

Mijn tarieven zijn afhankelijk van de begeleiding die nodig is. Dit heeft te maken met plaats, tijd en inhoud van de sessies en van eventueel extra te leveren diensten.

Er kan een all-in prijs afgesproken worden, maar u kunt er ook voor kiezen om eventuele reiskosten, overlegmomenten met school of andere begeleiders en het maken van verslagen als extra kosten te laten berekenen. Ik hanteer kortingen bij meerdere sessies per week of wanneer meerdere kinderen uit 1 gezin door mij worden begeleid. Ik informeer u graag over alle mogelijkheden!

>  Het introductiegesprek is kosteloos.

>  U ontvangt een factuur aan het einde van elke kalendermaand.

> Remedial teaching voor primair en voortgezet onderwijs en begeleiding in het kader van pgb zijn vrijgesteld van BTW.

>  Bij het afzeggen van een sessie minimaal 24 uur van tevoren zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Als u later afzegt en er kan geen andere cliënt op de afgesproken tijd worden ingepland wordt de gereserveerde tijd wel berekend.

>  Opzeggen van de begeleiding dient minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk te gebeuren.

Bewaren