Werkwijze

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreek ik met u wat de hulpvraag is en hoe mijn begeleiding daar het beste op zou kunnen aansluiten. Daarnaast wordt besproken waar, hoe laat, hoe lang en hoe vaak de begeleiding zou moeten plaatsvinden om een optimaal resultaat te krijgen en wat de kosten daarvan zijn. Naar aanleiding van dit gesprek ontvangt u een uitgebreide offerte.

Als de begeleiding start ontvangt u een formulier waarop alle gemaakte afspraken zijn vastgelegd. De sessies kunnen naar keuze bij de leerling of student thuis, op school of in mijn praktijk plaatsvinden en hebben een sterk persoonlijk karakter: bij materiaalkeuze en begeleiding staat de leerling of student altijd centraal. Gedurende de begeleiding houd ik alle betrokkenen regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Dit kan naar keuze mondeling, telefonisch of via mail. Met rapportages op aanvraag en desgewenst een eindevaluatie wanneer de begeleiding stopt ligt mijn focus vooral op de daadwerkelijke begeleiding. Op aanvraag van ouders worden overlegmomenten gepland met ouders, leerkrachten of andere begeleiders.

Bewaren